Impressum

Pokrovitelji prethodnih Simpozija bili su:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske, Hrvatska liga protiv raka, Međunarodna unija za borbu protiva raka, ECArTE – Europski konzorcij za edukaciju u art terapijama

ORGANIZATORI
Hrvatska udruga za psihosocijalnu onkologiju,
Odsjek za studij motoričkih poremećaja, kroničnih bolesti i Art terapije,
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet (član ECArTE-a) Sveučilišta u Zagrebu

u suradnji sa
Hrvatskom ligom protiv raka; Institutom za kreativne i art terapije, Saint Louis, SAD; Akademijom likovnih umjetnosti i Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu; Hrvatskom udrugom za unapređenje liječenja glazbom; Akademijom likovnih umjetnosti Sveučilišta u Splitu; Hrvatski forumom Europa Donna; Hrvatskim školskim muzejom; Institutom za umjetnost i medicinu Sveučilišne klinike Cleveland, Ohio, SAD

MEĐUNARODNI ZNANSTVENI ODBOR

Prof. Dr. Mladen Hedžever (Croatia)
Prof. Dr. Gerd Hölter (Germany)
Prof. Dr. Tomislav Ivančić (Croatia)
Prof. Dr. Malatesa Joshi (USA)
Prof. Dr. Uwe Koch (Germany)
Dr. Christine Lapoujade (France)
Prof. Dr. Egidija Novljan (Slovenia)
Prof. Dr. Pavel Rojko (Croatia)
Prof. Dr. Yair Schiftan (Switzerland)
Prof. Dr. Marija Strnad (Croatia)
Prof. Dr.Wita Szulz (Poland)
Prof. Robert Emil Tanay (Croatia)

MEÐUNARODNI POČASNI ODBOR

Prof. Dr. sc. Branko Matulić (Croatia)
Fr. Dr. Rene Agnero Loes (Ivory Coast)
Dr. Eli Avrahami (Israel)
Prof. Dr. Nachin Baasanjav (Mongolia)
Dr. Nancy Bernard (Cayman Islands)
Prof. Dr. Draženka Blaži (Croatia)
Prof. Dr. Ralf Bolle (Germany)
Prof. Dr. Cristina Dias Allessandrini (Brasil)
Prof. Dr. D.L.Dumitrascu (Romania)
Prof. Dr. Emmanuel Edeh (Nigeria)
Prof. Dr. Wlodzimierz Klonowski (Poland)
Doc.Dr sc. Zamir Mrkonjić (BiH)
Prof. Dr. Pavao Rudan (Croatia)
Prof. Dr. Eha Rüütel (Estonia)
Dr. Sarah Scoble (UK)
Dr.. Linda E. Wheildon (UK)
Mr. sc. Iva Fattorini (Croatia/USA)
Rhea Bailey (Cyprus)
Prof. Dr. Dražen Vikić-Topić (Croatia)

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Doc. Dr. Darko Breitenfeld, Doc. Dr. Damir Eljuga, Prof. Joseph J. Moreno (USA), Dr. Nada Kraljević, Damir Miholić, prof., Prof. Dr. Predrag Pavlović, Prof. Dr. Miroslav Prstačić