Umjetnost i znanost u razvoju životnog potencijala (2011)

EDUKACIJA, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA, REHABILITACIJA

Bioetika: zdravlje i bolest;  Razvojni poremećaji, traume i invaliditet; Inovacije u edukaciji i terapiji; Asistivna i rehabilitacijska tehnologija; Dubinska ekologija i holistički pristupi; Homo Scientificus i Homo Religiosus; Bionički čovjek trećeg tisućljeća; Deontologija i interdisciplinarna komunikacija

SIMPOZIJ O SOFROLOGIJI  I ART/EKSPRESIVNIM POTPORNIM (PSIHO)TERAPIJAMA

Sofroanaliza, sofroterapija i rehabilitacijske znanosti; Dinamička relaksacija;

Svijest: profilaktička i terapijska funkcija kreativnosti;

Glazba, drama, likovno izražavanje, ples… u edukaciji, dijagnostici i terapiji;

Studijski moduli i razvoj profesionalnih identiteta

PSIHOSOCIJALNA ONKOLOGIJA

Psihosomatska bol; Životni potencijali i mehanizmi suoćavanja; Klubovi osoba liječenih od malignih bolesti; Komplementarne potporne terapije u pedijatrijskoj onkologiji; Liasion psihijatrija i sofrologija; Rak dojke i Hrvatski Forum Europa Donna; Burn-out sindrom; Klinička iskustva i znanstvena istraživanja